برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

امور آموزشی اتباع خارجی

نام و نام خانوادگی کارشناس :خانم نصیبه خیری

شماره تلفن تماس:04431937173

 

 

امور مالی پردیس خودگردان دانشگاه

نام و نام خانوادگی کارشناس :آقای مصلح حاجی زاده کارشناس امور مالی

شماره تلفن تماس:04431937136

پرداخت شهریه از لینک

http://sama.umsu.ac.ir

 

امور مالی پردیس خودگردان دانشگاه

نام و نام خانوادگی کارشناس :خانم هایده کوهی کارشناس امور مالی

شماره تلفن تماس:04431937130

 

تنظیمات قالب