برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آخرین اخبار آرشیو
برگزاری ششمین جلسه کارگروه نظام اعتبار بخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری ششمین جلسه کارگروه نظام اعتبار بخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

02/12/13

برگزاری ششمین جلسه کارگروه نظام اعتبار بخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی


انتخاب کارگروه بین المللی سازی در آموزش پزشکی و کارگروه اخلاق ، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای بعنوان کارگروههای برگزیده کشوری در ششمین نشست شورای معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
معاون آموزشی دانشگاه

انتخاب کارگروه بین المللی سازی در آموزش پزشکی و کارگروه اخلاق ، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای بعنوان کارگروههای برگزیده کشوری در ششمین نشست شورای معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

02/12/13

انتخاب کارگروه بین المللی سازی در آموزش پزشکی و کارگروه اخلاق ، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای بعنوان کارگروههای برگزیده کشوری در ششمین نشست شورای معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور


برگزاری وبینار در راستای آماده سازی دانشجویان شرکت کننده در حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه شانزدهمین المپیاد علمی
معاون آموزشی دانشگاه

برگزاری وبینار در راستای آماده سازی دانشجویان شرکت کننده در حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه شانزدهمین المپیاد علمی

02/10/17

برگزاری وبینار در راستای آماده سازی دانشجویان شرکت کننده در حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه شانزدهمین المپیاد علمی


برگزاری مراسم تجلیل از اساتید و دانشجویان  پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
معاون آموزشی دانشگاه

برگزاری مراسم تجلیل از اساتید و دانشجویان پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

02/10/04

برگزاری مراسم تجلیل از اساتید و دانشجویان پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


برگزاری اولین جلسه توانمندسازی مکالمه زبان انگلیسی اساتید
معاون آموزشی دانشگاه

برگزاری اولین جلسه توانمندسازی مکالمه زبان انگلیسی اساتید

02/09/29

اولین جلسه توانمندسازی مکالمه زبان انگلیسی اساتید برگزار شد.


برگزاری جلسه انجمن علمی دانشجویان پزشکی
سرپرست پردیس خودگردان دانشگاه

برگزاری جلسه انجمن علمی دانشجویان پزشکی

02/09/14

برگزاری جلسه انجمن علمی دانشجویان پزشکی


گسترش همکاری‌های مشترک صنعتی، علمی، فرهنگی، دانشگاهی، ورزشی و گردشگری آذربایجان غربی با ترکیه
معاون آموزشی دانشگاه

گسترش همکاری‌های مشترک صنعتی، علمی، فرهنگی، دانشگاهی، ورزشی و گردشگری آذربایجان غربی با ترکیه

02/07/05

گسترش همکاری‌های مشترک صنعتی، علمی، فرهنگی، دانشگاهی، ورزشی و گردشگری آذربایجان غربی با ترکیه


تنظیمات قالب