برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شعبه بین­الملل ارومیه در 5 سال آینده باید به عنوان یکی از 5 شعبه بین­ الملل برتر (از نظر کمی و کیفی) در سطح شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد و در طی این مدت الزامات و بستر مناسبی برای دستیابی به چشم انداز ایران 1404 را مهیا می­سازد و از لحاظ کمی و کیفی خواهد توانست در حد مطلوبی ارائه خدمت نماید.

تنظیمات قالب